Přírodní hrozby

« Cílem programu je prostřednictvím hlubšího, komplexního a multidisciplinárního výzkumu porozumět procesům v
zemském nitru, na povrchu a v atmosféře i kosmickém prostoru vedoucím k rizikovým přírodním jevům široce mezioborovým
výzkumem, hledat možnosti jejich předpovědi výrazně omezit či zcela redukovat jejich negativní vliv na vývoj společnosti «
Cyklus Tiché hrozby

Akademie věd České republiky natočila čtyřdílný populárně-vědecký cyklus dokumentárních filmů Tiché hrozby,
který srozumitelnou formou přibližuje současný výzkum největších přírodních hrozeb v České republice.
Cyklus odvysílá v září a v říjnu Česká televize ve speciálním pořadu Václava Moravce na programu ČT 24.
Po projekci jednotlivých filmů bude následovat debata s odborníky. Diváci se tak seznámí nejenom s prací vědců,
ale i s nejnovějšími poznatky v oblastech,jako je například výzkum sesuvů, zemětřesení, klimatu či kosmického počasí.
Přírodní hrozby

« Cílem programu je prostřednictvím hlubšího, komplexního a multidisciplinárního výzkumu porozumět procesům v
zemském nitru, na povrchu a v atmosféře i kosmickém prostoru vedoucím k rizikovým přírodním jevům široce mezioborovým
výzkumem, hledat možnosti jejich předpovědi výrazně omezit či zcela redukovat jejich negativní vliv na vývoj společnosti «
Cyklus Tiché hrozby

Akademie věd České republiky natočila čtyřdílný populárně-vědecký cyklus dokumentárních filmů Tiché hrozby,
který srozumitelnou formou přibližuje současný výzkum největších přírodních hrozeb v České republice.
Cyklus odvysílá v září a v říjnu Česká televize ve speciálním pořadu Václava Moravce na programu ČT 24.
Po projekci jednotlivých filmů bude následovat debata s odborníky. Diváci se tak seznámí nejenom s prací vědců,
ale i s nejnovějšími poznatky v oblastech,jako je například výzkum sesuvů, zemětřesení, klimatu či kosmického počasí.
Přírodní hrozby

« Cílem programu je prostřednictvím hlubšího, komplexního a multidisciplinárního výzkumu porozumět procesům v
zemském nitru, na povrchu a v atmosféře i kosmickém prostoru vedoucím k rizikovým přírodním jevům široce mezioborovým
výzkumem, hledat možnosti jejich předpovědi výrazně omezit či zcela redukovat jejich negativní vliv na vývoj společnosti «
Cyklus Tiché hrozby

Akademie věd České republiky natočila čtyřdílný populárně-vědecký cyklus dokumentárních filmů Tiché hrozby,
který srozumitelnou formou přibližuje současný výzkum největších přírodních hrozeb v České republice.
Cyklus odvysílá v září a v říjnu Česká televize ve speciálním pořadu Václava Moravce na programu ČT 24.
Po projekci jednotlivých filmů bude následovat debata s odborníky. Diváci se tak seznámí nejenom s prací vědců,
ale i s nejnovějšími poznatky v oblastech,jako je například výzkum sesuvů, zemětřesení, klimatu či kosmického počasí.
Přírodní hrozby

« Cílem programu je prostřednictvím hlubšího, komplexního a multidisciplinárního výzkumu porozumět procesům v
zemském nitru, na povrchu a v atmosféře i kosmickém prostoru vedoucím k rizikovým přírodním jevům široce mezioborovým
výzkumem, hledat možnosti jejich předpovědi výrazně omezit či zcela redukovat jejich negativní vliv na vývoj společnosti «

Zemětřesení a seismické ohrožení

RNDr. Jan Šílený, CSc.
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Více informací

Voda a ovzduší
 

Ing. Miroslav Tesař, CSc.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.

Více informací

Voda pro život
 

Doc.RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.

Více informací

Sucho

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Více informací

Klimatické změny a vývoj krajiny

Mgr. Michal Filippi, Ph.D.
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Více informací

Člověk a proměny krajiny

doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc.
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Více informací

Kosmické počasí

Ing. Dalia Obrazová, CSc.
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

Více informací

Odhad rizika a následků srážky meziplanetárních těles se Zemí

RNDr. Jiří Borovička, CSc.
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Více informací

Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: historické, právní a společenské dimenze

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.

Více informací
Strategie AV ČR – Přírodní hrozby

Zemětřesné roje

Díl z cyklu populárně-vědeckých dokumentů Tiché hrozby

Krajina v pohybu

Díl z cyklu populárně-vědeckých dokumentů Tiché hrozby

Bouřlivé počasí

Díl z cyklu populárně-vědeckých dokumentů Tiché hrozby

Blízký vesmír

Díl z cyklu populárně-vědeckých dokumentů Tiché hrozby

Nestabilní podloží: Sesuvy, životy a perspektivy

Video o výstavě ze září 2020