Kosmické počasí

Kosmické počasí zahrnuje celou škálu fyzikálních procesů začínajících v nitru Slunce. V dlouhých časových měřítkách ovlivňuje změny pozemského klimatu a v krátkých může vyvolat různé, často až katastrofické jevy s citelným dopadem na počasí, funkčnost technologických systémů a potenciálně i na lidské zdraví. Kosmické počasí zásadně ovlivňuje využívání moderních technologií, dálkový přenos energií i pohyb posádek ve svrchních částech atmosféry a výše. Cílem tématu je pochopení a předpovídání stavu Slunce, meziplanetárního prostoru a vnějších obalů planet jakož i jejich náhlých změn vyvolaných sluneční činností a dalšími zdroji tak, aby se daly předpovědět a minimalizovat možné dopady.


- Řešitel: Ing. Dalia Burešová, CSc. (ÚFA)
- Publikace, zprávy a akce
- Multimediální výstupy