Odhad rizika a následků srážky meziplanetárních těles se Zemí

Asteroidy, komety a meteoroidy jsou pozůstatky formování sluneční soustavy. Vlivem gravitace planet a negravitačních sil se dostávají na dráhy křižující Zemi a představují riziko srážky s naší planetou. Menší tělesa o velikostech řádově jednotek až desítek metrů se při srážce se Zemí převážně rozpadají v atmosféře. Vzniklá tlaková vlna však může způsobit rozsáhlé lokální škody včetně ohrožení životů lidí. Větší tělesa o velikostech řádově stovky metrů a větší představují riziko s katastrofálním dopadem na úrovni kontinentů nebo celé Země. Cílem tématu je pochopení jejich vlastností a procesů, které je formují a které také probíhají během jejich srážek se Zemí nebo s jinými tělesy sluneční soustavy. Účelem je zpřesnění odhadu rizika, které pro nás představují, včetně potenciálního rozsahu škod. Poznatky jsou potřebné i pro vývoj metod pro odvrácení či zmírnění následků těchto srážek.

prachová stopa v atmosféře po zániku malé planetky (~ 20 m) nad Čeljabinskem 15.2.2013 následky výbuchu šedesátimetrové planetky v oblasti Tunguzky 30.6.1908

obrázek vlevo: bolid předcházející pádu meteoritů u Žďáru nad Sázavou 9.12.2014 (výřez z fotografie pořízené automatickou bolidovou kamerou ve Veselí nad Moravou)


- Řešitel: RNDr. Jiří Borovička, CSc. (ASÚ)
- Publikace, zprávy a akce
- Multimediální výstupy