Voda pro život

Voda je základním předpokladem existence života, podstatným činitelem životního prostředí, jedním z klíčových přírodních zdrojů a nenahraditelnou surovinou ve většině hospodářských odvětví. Nevhodné zásahy do kvality či koloběhu vody v přírodě mohou způsobit řetězce závažných následků, je proto důležité, aby byl přístup k vodě interdisciplinární a koordinovaný, obzvláště pak ve specifických podmínkách České republiky. Výzkumný program je zaměřen na komplexní a systematický výzkum a spolupráci mezi odborníky a zainteresovanými subjekty v oblasti ochrany a využití vodních zdrojů a na problematiku zásobování vodou a zachování čistoty vod. Nedílnou součástí programu je komunikace s nejširší veřejností, přinášející všeobecnou informovanost ohledně významu a stavu vod, využití nejnovějších technologií v dané oblasti a přístupů umožňujících co možná nejšetrnější nakládání s vodními zdroji.

- Odkaz na vlastní web


- Řešitel: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (ÚH)
- Odkaz na vlastní webové stránky tématu
- Publikace, zprávy a akce
- Multimediální výstupy