Zemětřesení a seismické ohrožení

Česká republika je zemí s nízkou přirozenou seismicitou, nicméně v některých částech k zemětřesení s makroseismickými účinky dochází. Seismické ohrožení je relevantní při provozu jaderných elektráren a plánování nových energetických zařízení, neboť je třeba kalkulovat s periodami návratu silných jevů v řádu 103 až 104 let. Nástroji ve výzkumu zemětřesení a seismického ohrožení bude vývoj observačních metod (regionální a lokální sítě, seismické antény, sledování translačních i rotačních složek pohybu), studium porušení materiálu a vzniku seismoaktivních jevů, studium šíření seismických vln v realistických modelech geologických materiálů a sledování zemětřesných sekvencí v terénu i v laboratoři. Cílem tématu je pochopení procesu uvolňování energie a vyvození možných predikčních ukazatelů. V témž kontextu bude zkoumána i korelace seismických jevů s ostatními procesy v pevné Zemi i v atmosféře.


- Řešitel: RNDr. Jan Šílený, CSc. (GFÚ)
- Publikace, zprávy a akce
- Multimediální výstupy