Multimediální výstupy


Video výstupy • 2021-12-27 - Tiché hrozby: Mizející půda

  Úrodné půdy ubývá a viníkem je člověk. Jak se výzkumu mizející půdy věnují čeští vědci a k jakým zjištěním dospěli? Další díl dokumentární cyklu Tiché hrozby.


 • 2021-12-27 - Tiché hrozby: Mizející půda

  Jak s půdou hospodaříme a co můžeme udělat pro její záchranu? Diskuse odborníků k tematickému pátému dílu dokumentárního cyklu Tiché hrozby v areálu Školního zemědělského podniku České zemědělské univerzity. Pozvání přijali rektor ČZU prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., výzkumný a vědecký pracovník VÚMOP Mgr. Daniel Žížala, Ph.D., a soukromý sedlák a lesník Daniel Pitek.
  Česká televize i-vysílání (premiéra na ČT 24, 20:30hod)

 • 2021-01-14 - Tiché hrozby - Mizející půda

  Jak rychle mizí naše půda? A jak rychle se tvoří? Co to vlastně je "půda"? A v jakém stavu jsou naše pole? Poslední díl populárně-vědeckého cyklu Tiché hrozby představuje problém eroze půdy v České republice. Pomocí odborníků, vědců i zemědělců tak poznáváme erozi jako takovou. Zjišťujeme, jak se zkoumá, co o ní vše víme a s čím vším vlastně souvisí. Film nabízí i trochu jiný pohled na práci zemědělců, poukazuje na důležitou roli krajiny a na vzájemnou propojenost problémů a dějů, které se v ní odehrávají.


 • 2020-08-12 - Životy v sesuvech Země: Anatomie sesuvů

  "Sesuv je přirozeným projevem vývoje povrchu Země, který probíhá od jejích počátků", říká expert Jan Klimeš z Ústavu struktury a mechaniky hornin #AVČR, který se výzkumu sesuvů dlouhodobě věnuje. Sesuvy probíhají neustále, často na stejném místě. Jsou opakujícím se projevem "života" Země. "Sesuv se stává problémem, když zasáhne do lidských životů," osvětluje geolog na cestě k místu maršovského sesuvu.


 • 2019-11-05 - Čeští vědci sledují šíření tepla ve skalách. Mohou tím zabránit jejich pádu

  Vědci z Akademie věd ČR monitorují šíření tepla ve skalách v několika městech v Česku. Poznatky z výzkumu pomohou zmapovat stav skal a zabránit jejich zřícení a ohrožení obyvatel. Výzkum se soustředí na všechny hlavní horniny českého masivu. Kromě Děčína se provádí i v Karlových Varech, Ledči nad Sázavou a v pražském Podolí. Tento projekt je součástí programu Strategie AV21, který se zabývá tématy důležitými pro společnost, jejichž řešení vyžaduje mezioborovou spolupráci.


 • 2019-10-04 - Bouřlivého počasí bude v Česku přibývat, varují Tiché hrozby

  Bouřlivé počasí je hrozbou, kterou musí Česká republika řešit stále více. Ať už jsou to povodně, sucho, nebo větrné bouře, stojí naši zemi spoustu energie. Zabývá se jimi třetí díl dokumentárního cyklu Tiché hrozby, který Česká televize vysílala v pátek 4.10.
  "Co se týká bouřlivosti počasí, patří Česká republika mezi "střední třídu"," soudí Miloslav Müller, hydrometeorolog z Ústavu fyziky atmosféry. Oproti některým místům USA nebo Bangladéši, kde počasí způsobuje velké problémy, není situace v Česku tak hrozivá. Z hlediska počtu obětí jsou podle něj největší hrozbou pro naši zemi vlny veder. "Pokud bychom se dívali na materiální škody, tak by to u nás bylo sucho a krupobití, ale také povodně a větrné bouře," uvádí expert.


 • 2019-10-04 - Tiché hrozby: Bouřlivé počasí

  Diskuse odborníků k tematickému dokumentu AV ČR v areálu Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově. Pozvání přijali hydrometeorolog Miroslav Müller, meteoroložka Michaela Valachová a generální ředitel Hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba.
  Česká televize i-vysílání (premiéra na ČT24, 20:00hod)


 • 2019-10-04 - Tiché hrozby: Bouřlivé počasí

  Sesuvy půdy, zemětřesení, povodně, sucho, nebezpečí z vesmíru. Síla člověka a síla přírody. Kdo vítězí? Třetí díl série dokumentárního cyklu Akademie věd České republiky.
  Česká televize i-vysílání (premiéra na ČT24, 20:00hod)


 • 2019-09-27 - Tiché hrozby: Zemětřesné roje

  Sesuvy půdy, zemětřesení, povodně, sucho, nebezpečí z vesmíru. Síla člověka a síla přírody. Kdo vítězí? Druhý díl série dokumentárního cyklu Akademie věd České republiky.
  Česká televize i-vysílání (premiéra na ČT24, 20:00hod)


 • 2019-09-27 - Tiché hrozby: Zemětřesné roje

  Diskuse odborníků k tematickému dokumentu AV ČR v prostorách seismické stanice Akademie věd České republiky Skalná u Chebu. Pozvání přijali seismolog Josef Horálek, geomorfoložka Petra Štěpančíková a geolog Tomáš Vylita. Moderuje Václav Moravec
  Česká televize i-vysílání (ČT24, 20:30hod)


 • 2019-09-27 - Tiché hrozby: Zemětřesné roje přinášejí do Česka otřesy, při kterých praskají zdi

  Většinu hrozeb umí lidé rozpoznat, jiné jsou ale skryté a prakticky neviditelné. Patří k nim zejména ty geologické – například zemětřesné roje. Zabývá se jimi druhý díl dokumentárního cyklu Tiché hrozby.
  Na přelomu let 1985 a 1986 zasáhl zemětřesný roj Chebsko a nejsilnější otřes dosáhl na desetibodové Richterově škále hodnoty 4,6. Tehdejší událost je doposud nejvýznamnějším přístroji zaznamenaným zemětřesením v České republice. Nejsilnější otřes z tehdejší série byl 21. prosince 1985, praskaly zdi domů, řítily se chatrnější komíny, tvořily se škvíry mezi panely, padala omítka. Největší škody tehdy způsobil jev v obcích Skalná, Dolní Žandov, Nový Kostel a Plesná, kde bylo poškozeno přibližně 15 procent domů. Na mnoha místech se také dočasně ztratila voda ve studních. Sílu tehdejších otřesů pocítili lidé téměř v celých Čechách.
  Zemětřesné roje jsou otřesy v sériích, které trvají několik dní i týdnů. Uvolňování seismické energie v nich probíhá formou slabých mikrootřesů, kterých lze zaznamenat denně desítky. Série kulminuje silnějším zemětřesením, po němž opět aktivita doznívá řadou slabých otřesů. Tyto roje se opakují v intervalech zpravidla několika desítek let. "Objevují se ve velmi podobné formě v České republice a na Islandu," uvádí seismolog Josef Horálek z Akademie věd. Podobné jsou jejich vlastnosti, síla i projevy. Znalosti z jedné země tedy mohou pomáhat s odhadem hrozeb na druhém konci světa.


 • 2019-09-20 - Tiché hrozby: Krajina v pohybu

  Diskuse odborníků k tematickému dokumentu AV ČR v prostorách seismické stanice Akademie věd České republiky Skalná u Chebu. Pozvání přijali geolog Josef Stemberk, právnička Miloslava Hálová a inženýrský geolog Jan Král. Moderuje Václav Moravec.
  Česká televize i-vysílání (ČT24, 20:30hod)


 • 2019-09-20 - Tiché hrozby: Krajina v pohybu

  Sesuvy půdy, zemětřesení, povodně, sucho, nebezpečí z vesmíru. Síla člověka a síla přírody. Kdo vítězí? První díl série dokumentárního cyklu Akademie věd České republiky.
  Česká televize i-vysílání (ČT24, 20:00hod)


 • 2019-09-20 - Česká krajina je v pohybu, sesuvy jsou ničivé, varuje nový pořad Tiché hrozby

  Řadu hrozeb umí lidé rozpoznat, jiné jsou však skryté a prakticky neviditelné. Patří k nim zejména ty geologické – a k nejhorším se řadí sesuvy půdy. Zabýval se jimi první díl dokumentárního cyklu Tiché hrozby, který Česká televize vysílala v pátek 20.9.
  "Ač se nám to nezdá z našeho lidského pohledu měřítka času, tak krajina žije a neustále se vyvíjí. Jde akorát o to, jestli se v daném časovém období vyvíjí rychleji, nebo pomaleji," vysvětluje inženýrský geolog Josef Stemberk v pořadu Tiché hrozby. A právě ty rychlejší vývoje, které krajinu čas od času postihují, jsou spojeny s přírodními katastrofami. Sesuvy půdy k nim podle vědce jednoznačně patří.


 • 2019-09-09 - Akademie věd natočila dokument o přírodních hrozbách, odvysílá ho ČT a doplní debata odborníků.

  Akademie věd České republiky natočila čtyřdílný populárně-vědecký cyklus dokumentárních filmů Tiché hrozby , který srozumitelnou formou přibližuje současný výzkum největších přírodních hrozeb v České republice. Cyklus odvysílá v září a v říjnu Česká televize ve speciálním pořadu Václava Moravce na programu ČT 24. Po projekci jednotlivých filmů bude následovat debata s odborníky. Diváci se tak seznámí nejenom s prací vědců, ale i s nejnovějšími poznatky v oblastech, jako je například výzkum sesuvů, zemětřesení, klimatu či kosmického počasí. Cílem celého dokumentárního cyklu je ukázat veřejnosti, co současná moderní věda o přírodních hrozbách ví, jak pokládat otázky, zda jsme schopni jim předcházet anebo zajistit taková opatření, například prostřednictvím státní správy a samospráv, která by ničivé dopady těchto katastrof alespoň redukovala.

 • V roce 2019 byl na Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR zkonstruován jednoduchý přenosný model formování odtoku a infiltrace do různých typů půdních profilů, které je možné dle potřeby měnit. O ukázku vsakování a povrchového odtoku projevila zájem také Česká televize a demonstrace pokusu se pak stala součástí reportáže v tématu Událostí.
  Česká televize, reportáž v Událostech (stopáž 34:09-35:01) • 2019-06-27 - Když se voda zastaví, začne se kazit. Doporučuji pít kohoutkovou, říká hydrochemik

  Radiožurnál, Hostem Lucie Výborné byl Martin Pivokonský, hydrochemik a ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Jen málokdo ví o kvalitě i nedostatcích vody tolik jako on. Proč se složení přírodní vody, která se stává základem pro úpravu, neustále proměňuje, třeba i během několika málo hodin? A co je největší zlo v současné vodě v Česku?


 • Martin Pivokonský přednášel na Žofíně o pitné vodě:
  Ředitel Ústavu pro hydrodynamiku, Martin Pivokonský, přednášel v pondělí 25. 3. 2019 v paláci Žofín v rámci cyklu slavnostních přednášek Akademie věd ČR - špičkový výzkum ve veřejném zájmu. Jeho přednáška nesla název Úprava pitné vody - současný výzkum a realita. Zdůraznil stále se zhoršující kvalitu zdrojů vody a nutnost na tento stav reagovat zpřísněním, případně zavedením nových, hygienických limitů pro pitnou vodu a zaváděním nových technologií na úpravnách vod.


 • 2019-06-18 - Hydrolog: V Česku jsme si klimatické změny připustili, až když začaly vysychat vrty — ČT24 — Česká televize

  Deštivý a chladný květen sice částečně zmírnil následky sucha, v červnu už se ale zase situace zhoršuje. Podle aktuálních údajů projektu InterSucho trápí nedostatek vláhy dvě třetiny republiky a jak v Událostech, komentářích říká ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV Martin Pivokonský, v Česku trvalo velmi dlouho, než si připustilo klimatickou změnu. K tomu prý došlo až před nějakými čtyřmi, pěti lety, kdy nastala suchá léta a ve vrtech začala ubývat voda.

 • 2019-06-09 - Ukázkový model tvorby odtoku vody z krajiny

  V roce 2019 byl na Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR zkonstruován jednoduchý přenosný model formování odtoku a infiltrace do různých typů půdních profilů, které je možné dle potřeby měnit. Model byl poprvé prezentován na Veletrhu vědy 2019 v Letňanech a u široké veřejnosti sklidil veliký ohlas pro svou názornost. Prezentováno bylo vsakování po intenzivním dešti na zemědělských půdách, a to ve variantách 1) hloubkově oraná, hnojená organickým materiálem a 2) zhutněná půda hnojená pouze práškovým chemickým hnojivem.
  Reportáž v pořadu České televize Věda 24 • 2018-10-22 - Atlas prachových částic

  Prezentace projektu ve vysílání Česká televize


 • 2018-08-07 - Škodlivost mikroplastů

  ČT24 - Studio ČT24 - Host: Martin Pivokonský, vedoucí výzkumu,Ústav pro hydrodynamiku, AV ČR, stopáž 20:16 – 26:36


 • 2018-06-07 - Reportáž o stánku ÚH na veletrhu vědy

  ČT1 - Reportáž Studia 6 ze stánku Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR (stopáž 1:55 až 7:43), Téma: Veletrh vědy Hosté: Kateřina Poláková, redaktorka ČT (synchron) Martin Pivokonský, ředitel, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR (synchron) Andrea Saláková, PR manažerka Veletrh vědy (synchron)


 • 2018-06-05 - Člověk a živly

  ČT24 - Fokus Václava Moravce - Téma: Člověk a živly, Přírodní katastrofy, živelné pohromy, lidské tragédie a bezmoc. Jak může člověk bojovat s živly? A kdy svými zásahy pomáhá ničit? Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Člověk a živly v areálu Ondřejovské hvězdárny Astronomického ústavu Akademie věd ČR Hosté: Josef Stemberk, Jan Klápště, Martina Kimlová, Štěpán Vymětal, Petr Pravec a Michal Švanda


 • 2018-03-27 - Plastové ostrovy v Tichém oceánu

  ČT1 - (Studio 6: Plastové ostrovy v Tichém oceánu), Martin Pivokonský


 • 2018-03-18 - Sinice v českých vodách

  ČT1 - Martin Pivokonský


 • 2017-11-21 - Odborníci o rizicích sesuvů půdy

  ČT1 - (Studio ČT24 15:33), Host: Josef Stemberk, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR


 • 2017-11-21 - Průzkum sesuvu dálnice D8

  ČT1 - (Studio 6, stopáž 1:38:00), Host: Jan Blahůt, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR


 • 2017-10-04 - Čeká Bajkal ekologická katastrofa?

  ČT1 - (Studio 6 6:59), Kvalita vody v nejstarším jezeře na světě se značně zhoršuje. V jezeře mizí ryby, šíří se řasy a znečišťují ho fosfáty. Martin Pivokonský byl pozván do Studia 6 České televize, aby se k problematice kvality vody Bajkalu vyjádřil.


 • 2017-09-21 - Nastává doba sucha?

  ČT24, pořad Souvislosti Jana Pokorného, hosté: profesor Miroslav Trnka z brněnského Ústavu výzkumu globální změny, Jan Daňhelka z ČHMÚ, Josef Stehlík zastupující soukromě hospodařící zemědělce a geolog Václav Cílek.


 • 2017-09-10 - O suchu a krajině

  ČT1, Otázky Václava Moravce, hosté: ministr životního prostředí Richard Brabec, generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád a biolog David Storch. V pořadu se objevily také mapy portálu Intersucho.cz dokumentující aktuální situaci. • 2017-07-31 - Sinice v pitné vodě

  ČT (Události 20:00), V letních měsících se v některých nádržích využívaných jako zdroj pro úpravu na pitnou vodu objevují sinice. Ty značně zhoršují kvalitu vody a úprava této vody na vodu pitnou je problematická. K tématu se v Událostech vyjádřil Martin Pivokonský.


 • 2017-06-21 - Extrémní teploty a sucho

  ČT 24, pořad Devadesátka, host prof. Michal Marek ředitel Centra výzkumu globální změny AV ČR

 • 2016-12-21 - Unikátní analýza o příčinách sesuvu na D8

  Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin zpracovali pro ministerstvo dopravy společně s týmem expertů unikátní analýzu o příčinách sesuvu na dálnici D8. • 2016-10-06 - Mapa míst, kde hrozí sesuv půdy

  Při stavbách v Česku by se mělo podle geologů více přihlížet k hrozícím sesuvům. I když jde vždy o lokální problém, každoročně způsobuje nebezpečí a škody na majetku. Česká televize - i-vysílání (Události, Hlavní zpravodajská relace), reportáž s Dr. Janem Blahůtem


 • 2016-09-26 - Jak zabránit rizikům sesuvů půdy

  Česká televize, Studio 6 (od 37:54 minuty záznamu) Dr. Jan Blahůt


 • 2016-02-20 - Digitalizace archivu snímků Prof. Quida Záruby

  Česká televize, Studio 6 víkend (od 50:54 minuty záznamu), Dr. Josef Stemberk

 • 2015-12-03 - Mapy náchylnosti k sesouvání: definice a aplikace

  Přednášející: Dr. Paola Reichenbach, Výzkumný ústav geohydrologické ochrany, Národní rada pro výzkum (CNR-IRPI), Itálie

 • 2015-12-03 - Sesuvy v Česku: tradice, obtíže a perspektivy výzkumu

  Přednášející: Mgr. Jan Blahůt, Ph.D., ÚSMH AV ČR, v. v. i.

 • 2015-12-03 - Směrem k lepšímu mapování a předpovídání sesuvů

  Přednášející: Dr. Fausto Guzzetti, Výzkumný ústav geohydrologické ochrany, Národní rada pro výzkum (CNR-IRPI), Itálie

 • 0000-00-00 - Tvorba výukových materiálů pro základní a střední školy – schémata procesu úpravy vody, čištění odpadních vod, "cesta vody" ve formě plakátů

  Byly vytvořeny 3 plakáty: 1) plakát popisující procesy úpravy vody na vodu pitnou a čištění odpadních vod, tedy „cestu“ vody od zdroje do domácnosti a poté zpět do přírodního prostředí, 2) plakát ilustrující procesy přírodního hydrologického cyklu, tedy tzv. "koloběh vody" a 3) zjednodušený plakát shrnující dva předchozí. Schémata jsou přizpůsobena znalostem cílových věkových skupin tak, aby byla dostatečně srozumitelná a zároveň přínosná. Plakáty jsou samovysvětlující, ale jsou vhodné i jako výukový materiál při výkladu dané problematiky. Cílem je zejména již u nejmladších generací šířit povědomí o procesech úpravy vody a čištění odpadních vod, které bývají laiky často mylně zaměňovány. Schémata věrně znázorňují dané procesy, a tedy do jisté míry simulují návštěvu skutečné úpravny nebo čistírny.

Audio výstupy