Sucho - Rozvoj monitoringu a prognózy sucha a souvisejících jevů ve spolupráci s uživateli a veřejnou správou

Sucho patří globálně ale i v oblasti střední Evropy k extrémním situacím s nejvážnějšími environmentálními i ekonomickými důsledky a je schopné zasáhnout rozsáhlá území. Tento fenomén negativně ovlivňuje celou řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu a v některých situacích i turistický ruch. Naše dosavadní výsledky bádání ukazují, že v důsledku měnících se klimatických podmínek dochází od 60. let minulého století k postupnému poklesu obsahu vody v půdě a tím roste riziko i intenzita suchých epizod. Je navíc velmi pravděpodobné, že v důsledku probíhající klimatické změny dojde ke zvýšení variability klimatu a tedy i k častějšímu výskytu suchých epizod, které se mohou vyznačovat větší intenzitou. To by mohlo vést k nižší stabilitě zemědělské i lesní produkce či výroby energie a z dlouhodobého hlediska je nutné vnímat riziko pro existující pracovní místa v uvedených sektorech a s tím související sociální dopady (vytváření lokalit sociálního vyloučení). Kromě ekonomických aspektů nesmíme podceňovat ani environmentální rizika. Cílem tématu je vyvinout a provozovat systém pro operativní monitoring sucha a jeho dopadů a včasnou výstrahu při výskytu těchto jevů. Protože s výskytem sucha úzce souvisí některé další jevy jako jsou vlny veder či výskyt lesních požárů je cílem budovat komplexní systém zahrnující i tyto jevy.

Kukuřice u Lechovic v roce 2017 (na konci vegetačního období) Mapa intezity sucha ze dne 28. 4. 2019 (zachycuje nejhorší výskyt zemědělského sucha v roce 2019)
obrázek vlevo: Sucho na Břeclavsku 2019 (polovina srpna v lokalitě Lanžhot, kde se srážky dlouho neobjevily)

autorem fotografií je prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Odkaz na Twitter profil - Intersucho


- Řešitel: Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. a prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D. (CzechGlobe)
- Odkaz na vlastní webové stránky tématu
- Publikace, mediální výstupy na webu Intersucho.cz