Publikace, zprávy a akce


Zprávy a akce


  • 2019-12-04 - Odborný seminář pro pracovníky z oboru úpravy pitné vody

    Skupina úpravy vody na Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., se této problematice věnuje již řadu let a dosáhla v této oblasti již několika významných objevů. Nicméně samotný výzkum pro zajištění pitné vody nestačí. Je potřeba jeho výsledky převést do praxe. V tomto ohledu je nezbytná spolupráce vědecké obce s aplikační sférou, tedy s provozovateli úpraven vody. Jedině tak bude možné zajistit pitnou vodu i v budoucnosti. Seminář shrnul nejnovější poznatky v oboru technologie úpravy pitné vody a nabídl řešení problémů, se kterými se úpravny vod v posledních letech potýkají (zvýšený výskyt organických látek produkovaných sinicemi a řasami a nežádoucích antropogenních polutantů (např. pesticidy).


  • 2019-03-22 - Den vody

    Akce pořádané v rámci Světového dne vody