Publikace, zprávy a akce


Publikace • 2020-09-01 - Stoletá historie snižování rizika sesuvů venkovských komunit

  Odborný článek v International Journal of Disaster Risk Reduction Volume 51, December 2020, 101756
  Příklad obce Maršova u Uherského Brodu dokumentuje, že někdy bývá snadnější se vypořádat s bezprostředními škodami, které způsobil sesuv, než čelit dlouhodobým změnám postiženého místa.


 • 2019-04-15 - Odpovědné plánování: Území a sesuvy

  Brožura pod názvem Zodpovědné plánování: Území a sesuvy vznikla v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21. Zaměřuje se nejen na veřejnosti známé sesuvy, ale i na takové, o kterých vědí často jen odborníci. Právě takovéto, částečně skryté hrozby, mohou představovat největší nebezpečí pro budoucí rozvoj území. Nová publikace odborníků Akademie věd České Republiky upozorňuje na nebezpečí a rizika, která představují sesuvy při budování sídel a infrastruktury. Jejím cílem je přispět k tomu, aby sesuvy, jako v určitém smyslu slova skrytou hrozbu, úřady, projektanti a stavitelé nepodceňovali, ale aby je řádně zohlednili při plánování využití území. Publikace má oslovit zejména subjekty, které ovlivňují budoucí podobu území, tedy aktéry územního plánování, stavebního rozhodování, projektování a posuzování vlivů na životní prostředí. Shrnuje poznatky mezioborového týmu geologů, geografů a právníků. Její text byl připraven v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a Českou geologickou službou.


 • 2017-12-12 - Sesuvy – podceňované nebezpečí

  Víceoborová publikace "Sesuvy – podceňované nebezpečí" vydaná v rámci programu Strategie AV21 přibližuje aktuální problematiku sesuvů a skalních řícení a představuje tento sice lokální, ale vysoce nebezpečný a obtížně předvídatelný fenomén z perspektivy vědních oborů geologie, historie, sociologie a práva.

Zprávy a akce


 • 2020-09-08 - Výstava Nestabilní podloží: Sesuvy, životy, perspektivy

  Výstava "Nestabilní podloží: sesuvy, životy, perspektivy" přibližuje a zviditelňuje návštěvníkům linie pohybů sesuvů a prostřednictvím hluků, vibrací, animací, textů a krátkých filmů se tak stává dalším procesem rozšířeného vnímání, odemyká spektrum časových a prostorových škál a zpřístupňuje lidskému subjektu jak trvalou pohyblivost země, tak kontury různorodých životů, které se v sesuvy vytvořených "ranách" nebo jejich okolí formují. Nabízí rovněž nové pohledy na vztah společnosti k často nebezpečným svahovým deformacím – sesuvům.
  K vidění je od 9. 9. do 31. 10. 2020 v galerii VI PER, Praha 8 - Karlín.
  Vernisáž výstavy proběhne v galerii v úterý dne 8. 9. 2020 v 19:00hodin.
  Tato akce je výstupem výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21 a jeho tématu "Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: historické, právní a společenské dimenze" vedeného JUDr. Hanou Müllerovou, Ph.D. za níž stojí koalice umělců a přírodních i sociálních vědců z Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy v Praze, Vysokého učení technického a Masarykovy univerzity v Brně, jmenovitě Bob Kuřík, Vojtěch Pecka, Pavel Sterec, Jiří Suchánek, Jan Klimeš.
  "