Multimediální výstupy


Video výstupy



 • 2020-08-12 - Životy v sesuvech Země: Anatomie sesuvů

  "Sesuv je přirozeným projevem vývoje povrchu Země, který probíhá od jejích počátků", říká expert Jan Klimeš z Ústavu struktury a mechaniky hornin #AVČR, který se výzkumu sesuvů dlouhodobě věnuje. Sesuvy probíhají neustále, často na stejném místě. Jsou opakujícím se projevem "života" Země. "Sesuv se stává problémem, když zasáhne do lidských životů," osvětluje geolog na cestě k místu maršovského sesuvu.


 • 2019-09-20 - Tiché hrozby: Krajina v pohybu

  Diskuse odborníků k tematickému dokumentu AV ČR v prostorách seismické stanice Akademie věd České republiky Skalná u Chebu. Pozvání přijali geolog Josef Stemberk, právnička Miloslava Hálová a inženýrský geolog Jan Král. Moderuje Václav Moravec.
  Česká televize i-vysílání (ČT24, 20:30hod)


 • 2019-09-20 - Tiché hrozby: Krajina v pohybu

  Sesuvy půdy, zemětřesení, povodně, sucho, nebezpečí z vesmíru. Síla člověka a síla přírody. Kdo vítězí? První díl série dokumentárního cyklu Akademie věd České republiky.
  Česká televize i-vysílání (ČT24, 20:00hod)

Audio výstupy